Featured

FRAMES (objects) 2019 /

Obiekty rzeźbiarskie i inne powstałe w oparciu o moje prywatne, powstające wiele lat archiwum znalezionych, zniszczonych, pojedynczych klatek filmowych i telewizyjnych. Work in progress. Dokumentacja przedstawia obiekty i źródło inspiracji (znalezioną klatkę) / Objects created on the basis of my private archive of found, damaged, single film and television frames. Work in progress. The documentation […]

Read More FRAMES (objects) 2019 /