Osada / 2011 / Settlement

Osada /  kolaż, fotomontaż, 2011

Kompozycja przedstawia nierealne zestawienie fragmentu Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej – MDM w Warszawie (wielkiego socrealistycznego zespołu mieszkaniowego powstałego według projektu grupy architektów pod kierunkiem Józefa Sigalina i Stanisława Jankowskiego) z projektem Charlesa Fouriera: utopijną idealną osadą w kształcie pałacu społecznego zwanego falansterem. Zarówno jedna jak i druga koncepcja miały na celu oddanie społeczeństwu struktury mieszkaniowej zaprojektowanej i skonstruowanej idealnie dla jego potrzeb.

Projekt fikcyjnego zespołu mieszkaniowego połączonego z utopijną osadą został przez artystkę przeniesiony do Death Valley w USA za pomocą wizualizacji graficznej.

/

Settlement / collage, photomontage, 2011

The composition shows an unreal clash of a building in MDM in Warsaw, Poland (a huge residential structure in a middle of the city, created in the early 50ies in the style of socialist realism by a group of architects under the direction of Jozef Stalin and Stanislaw Jankowski) with Charles Fourier’s falanster (an utopian ideal settlement based on a plan of a palace). Both this architectural ideas were aimed to give the society a residential structure designed and build to perfectly fulfill all their needs.

Pawela transferred this fictional residential complex set within an utopian settlement to Death Valley using a graphical visualization.

collage, photomontage, vision / 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s