PSIAKOŚĆ – wystawa / 2021 / DAMN! – exhibition

Wystawa prezentująca prace wykonane w latach 2019-2021, obiekty inspirowane archiwum zniszczonych klatek filmowych.

Wystawa zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy i we współpracy z Funduszem Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s