Niedokończone historie / 2008 / Unfinished histories

Niedokończone historie – instalacja, obiekty, video, collage , 2008, Residencia Corazon, La Plata, Argentina / Unfinished History – installation, objects, video, collage , 2008, Residencia Corazon, La Plata, Argentina   Historia budynków wydaje się nigdy nie mieć końca, w każdej chwili dany obiekt może zostać zmodernizowany, można dobudować nową część i wyburzyć starą, co kompletnie […]

Read More Niedokończone historie / 2008 / Unfinished histories