Otke Notive / 2011

Otke Notive, instalacja site specific (drewno, fragmenty starego ogrodzenia), Greene Ave., Brooklyn, NY (USA) / 2011

/

Otke Notive, site specific installation, object (wood, pieces of an old fence), Greene Ave., Brooklyn, NY (USA) / 2011

Obiekt powstał ze znalezionych przez artystkę drewnianych elementów starego, zniszczonego płotu. Kształt przypominającego nieco ogród w ogrodzie obiektu, nawiązywał do planu idealnej osady: falanstera – projektu siedziby dla wspólnoty równych i wolnych ludzi zarządzających własnym miastem, stworzonego w pierwszej połowie XIX wieku przez utopijnego socjalistę Charlesa Fouriera.

Tablica z nazwą obiektu bezpośrednio odnosi się do graficznej identyfikacji wizualnej nowojorskich ogrodów i przestrzeni zielonych. Są to nie tylko duże miejskie parki ale też małe skrawki zieleni powstające dzięki prywatnej inicjatywie mieszkańców, którzy postanawiają zaopiekować się nie należącym do nikogo kawałkiem trawnika. W wyniku tego rodzaju aktywności w mieście powstała struktura opisanych i skatalogowanych mini-ogródków, którymi zarządzają pojedyncze osoby na własną rękę działające w interesie społeczeństwa. Ogród Otke Notive nawiązywał do koncepcji budowania idealnej przestrzeni dla wspólnoty równych ludzi, w przewrotny sposób odnosząc się do jej utopijnego charakteru.

Nazwa Otke Notive zaczerpnięta została ze sztucznego sposobu tworzenia nazw geograficznych zaproponowanego przez Stedmana Whitwella, architekta i założyciela osady New Harmony w stanie Indiana. W stworzonym przez niego sztucznym języku Otke Notive oznacza Nowy Jork.

/

The object was created from pieces of an old wooden fence found by the artist. The shape of this structure, a sort of a garden within a garden, was taken from a plan for an ideal settlement: a falanster – a project of a commune designed for free and equal people who administer their own town, created in the first half of XIX century by an utopian socialist Charles Fourier.

The sign with the name of the garden is directly linked with a graphical visual identification of New York’s gardens and parks. Among them, alongside big parks and well-organized public spaces are small private initiatives, run by people with passion and determination to change unoccupied pieces of lawn into a small mini-gardens. The Otke Notive garden was linked with the idea of building an ideal space for the community of equal people and perversely commenting its utopian character.

The name: Otke Notive comes from an artificial language by Stedman Whitwell (an architect and founder of New Harmony settlement in Indiana) created to give geographical names to existing and non existing places. In that language Otke Notive stands for New York.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s