Songs of Insatiability / 2011

Songs of Insatiability, sześciokanałowa instalacja video, czas projekcji: 10’31”, 2011

/

Songs of Insatiability, six channels video installation  /  2011 / total time: 10’31”

Instalacja video Songs of Insatiability powstała na obrotowej scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu w 2011 roku. Artystka spotkała się kolejno z dwoma wokalistami, którzy wyśpiewali na głos szeptane im do ucha krótkie, jednozdaniowe wypowiedzi. Postulowały one odrzucenie panujących reguł i zaprzeczenie zastanym wartościom, zaczerpnięte zostały między innymi z twórczości Jeana Baudrillarda, wypowiedzi Krystiana Lupy, Friedricha Nietzschego, Ingmara Bergmana, Stanisława Przybyszewskiego, Raoula Vaneigema, Emila Ciorana czy z libretta opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta.

W sześciokanałowej projekcji widzowie obserwują artystkę, która, niczym demiurg, uruchamia wokalistów by wyśpiewali w kierunku pustej widowni takie zdania jak: „Nie ma grzechu ciała, nie ma kary a wieczne potępienie jest niedorzecznością”, „Każdy jest inny a życie chce wszystkiego”, „Skrucha jest kompletnie bezużyteczna”, „Wszystkie spisane zasady są jedynie pustym tekstem”, „Histeryczne nakazy dobra wpychają mnie w nieuświadomione zło”.

Wokaliści wzięli udział w nagraniu bez jakichkolwiek wcześniejszych prób, realizacja video miała więc charakter spotkania na scenie, specyficznego występu bez udziału widzów. Efektem tego jest wzbudzenie w odbiorcach poczucia wtargnięcia w sam środek intymnej sceny rozgrywającej się między artystką a wokalistą, pogłębionego silnym poczuciem przytłaczającej pustki i osamotnienia w przestrzeni opolskiego teatru.

Treści zostały wyśpiewane w języku angielskim, video prezentowane jest z polskimi napisami.

Projekt zrealizowany został dzięki współpracy z Teatrem imienia Jana Kochanowskiego w Opolu i Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu gdzie miał swą premierę w 2011 roku podczas wystawy (in the church) With No Magic

/

Songs of Insatiability video installation was shot in 2011 on the revolving scene at the Jan Kochanowski Theatre in Opole. The artist met separately with two vocalists and asked them to sing several short sentences that she whispered in their ear. This statements called for abandoning rules and denying binding values, and were taken, among others, from the works of Jean Baudrillard, Krystian Lupa, Friedrich Nietzsche, Ingmar Bergman, Stanisław Przybyszewski, Raoul Vaneigem, Emil Cioran and from the libretto of Wolfgang Amadeus Mozart’s opera Don Giovanni.

In the six channel projection viewers can observe the artist, who as a demiurge, sets off the vocalists to sing to the empty audience sentences such as: “There is no sin of the body, there is no punishment and eternal penalty is ridiculous”, “Because everyone is different and life wants everything”, “Remorse is completely useless”, “All written rules are nothing but an empty text”, “Hysterical imperatives of good push me into subconscious evil”.

The vocalists participated in the shooting of the video without any previous rehearsals. Because of that the project had a character of a meeting on stage – a weird performance without any audience. This gave the viewers of the video a feeling of barging into an intimate scene between the artist and vocalist, a feeling deepened by the emptiness of the theatre space.

The sentences were sung in English, the video has polish subtitles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s