Ubezpieczenie Talentu / 2006 / Talent Insurance

Ubezpieczenie Talentu / akcja, video dokumentacja, zdjęcia, 2006

/

Talent Insurance / action, video documentation, photographs, 2006

 

talent m IV, D. -u, Ms. ~ncie; lm M. -y

1. «niezwykła, nieprzeciętna zdolność twórcza; wybitne uzdolnienie do czegoś»

Talent aktorski, literacki, malarski, muzyczny.

Niepospolity, wybitny, samorodny, wrodzony talent.

Talent do rysunku, do języków, do tańca.

Talent do interesów.

Rozwijać, marnować talent.

Zdradzać, objawiać talent do czegoś

(…)

Projekt „Ubezpieczenie talentu” polega na poszukiwaniu firmy ubezpieczeniowej , która podjęła by się wystawienia polisy ubezpieczeniowej obejmującej swoim zakresem wygaśnięcie mojego talentu. Jednym słowem przeszukuję rynek ubezpieczeniowy w poszukiwaniu interesującej mnie oferty. Wciąż mam nadzieję, że skoro można ubezpieczyć głos, biust, ubezpieczyć się od bezrobocia i od kradzieży laptopa, równie dobrze można ubezpieczyć się od wygaśnięcia talentu.

Z myślą o przyszłości w świecie piętnastominutowych krótkich karier, poszukiwania wciąż nowych twarzy, zainteresowania przede wszystkim tym, co nowe, postanowiłam spróbować ubezpieczyć swój „talent”, tak, aby w nagłym wypadku jego wygaśnięcia zabezpieczyć swoją przyszłość beztalencia. Talent pojmuję tutaj raczej jako czynnik sprawiający, że wciąż nie wygasa zainteresowanie moją twórczością, jak i jako „wybitne uzdolnienia do czegoś” (słownik języka polskiego). Za moment wygaśnięcia talentu przyjmuję dwie sytuacje : 1.całkowitą bezradność wobec nowych wystaw i propozycji, niemożność wykreowania nawet średnio interesującego projektu. 2. sytuację, kiedy pomimo nawet bardzo ciekawych projektów nikt nie jest zainteresowany wystawieniem, opisaniem, zakupem (zakładam, że dziś utalentowany/zdolny to ten, który funkcjonuje w tzw. obiegu, nie pojawianie się w obiegu powoduje zupełne zanikanie artysty jako jednostki interesującej i zdolnej).

 

/

 

Talent Insurance was an action. Through few months I was looking for any insurance company which could sell me insurance for my talent. It was artistic action to prove if artist is somebody who have any necessary, important and valuable skills, which you can insure like unusual voise, for example. I met a lot of insurance agents but there was only a big fiasco. Most popular answer was : “no, it is not possible” or “we don’t sell such a insurance”. Each time I’ve met agent I have my hidden camera in my bag, so I could show in exhibition a few conversation.
There was many interesting situation, for example nobody ask me if I really have the talent, nobody even ask what the talent means.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s