Dokument podróży / 2016 / Travel document

 

Dokument podróży

Video „Dokument podróży“ nawiązuje do nazwy dokumentu, który posiadali opuszczający Polskę Żydzi podczas marcowej nagonki w ’68 roku. 
Ta praca to moja niezgoda na oburzające działania rządu RP i grupy szaleńców w habitach. 
Pędzący na oślep pisowski pociąg nienawiści i pogardy zmierza, zdaje się, dokładnie tam, 
gdzie działania polityków w 1968 roku. Mam dziwne wrażenie, że już niebawem rząd “umożliwi” niewygodnym osobom szybki wyjazd z kraju, już niebawem niewierzący, apostaci i wszyscy nie-prawicowi będą niemile widziani w Polsce. 
Wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że pierwszą grupą, którą będący u władzy postanowili pozbawić 
fundamentalnych praw człowieka są kobiety. 
Rząd chce nas upokorzyć, pozbawić prawa do decydowania o swoim ciele, wysłać w podróż do średniowiecza.

Video zrealizowane zostało w oparciu o kompozycje znanych zdjęć z Marca ’68.
Całość zarejestrowana została na taśmie światłoczułej Super 8mm

/

Travel document

“Travel document” refers to the name of the document, which all Jews must have had while leaving Poland during the political bashing in March ’68.
This work is my protest to the outrageous actions of the Polish government and a group of madmen in black habits.
The rushing train of hatred and contempt which accelerated along with the reign of extreme right-wing party ruling in Poland (PiS – the Law and Order Party) is pointing in exactly the same direction as where the actions of politicians in 1968. I have a strange feeling that soon the polish government will “allow” uncomfortable people to quick trip out of the country. Soon atheists, apostates, feminists and all non-right-wing will be unwelcome in Poland. The events of recent months have shown that the first group that politicians have decided to deprive of fundamental human rights are women.
The government wants to humiliate us, to deprive us of the right to decide about our bodies, wants to send us to a journey to the Middle Ages.

The piece was registered on Super 8mm tape

All scenes in the video are visually inspired by original photographs shoot on Dworzec Gdanski in Warsaw in 1968.

Video, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s