Pejzaż polityczny / 2016 / Political landscape

 

Pejzaż polityczny / video-kolaż, obiekt znaleziony, fotografie, grabie, 2016

/

Political landscape / video-collage, found object, photo, 2016

Pejzaż polityczny

Jedna z ostatnich obserwacji dotyczących miejskiego pejzażu dotyczyła zmiany otoczenia przez wprowadzenie do wspólnej przestrzeni silnego wizualnie głosu społeczeństwa, który manifestowany w postaci transparentów i banerów przy drodze, zmienił pejzaż na zaangażowany, polityczny.

Miasto Opole postanowiło wcielić część gminy Dobrzeń Wielki do miasta Opola, w imię politycznych i finansowych korzyści a wbrew mieszkańcom. I ci mieszkańcy zjednoczyli się w proteście, w ramach którego postanowili zmienić obraz swojej wsi, mocno ingerując w pejzaż. Plakaty, transparenty, tablice: wszystkie, czy to wyśmiewając i obracające w kpinę problemy czy też odwołujące się do narracji sprzeciwu i buntu, zabierały głos w ważnej dla mieszkańców sprawie.

Wykonane przeze mnie prace są powidokami protestu, luźnymi wariacjami na temat zmieniającego się obrazu miejscowości: znaleziony przy drodze sfatygowany transparent nabity na blejtram wyniesiony tym samym do rangi dzieła sztuki, podtrzymujące transparent grabie (obok kosy narzędzie kojarzone z chłopskim buntem i rabacją), w końcu video-collage, na który składają się sekwencje fotograficzne chaotycznie poruszanych wiatrem transparentów i haseł znalezionych w oflagowanych miejscowościach. Wszystko to składa się na pejzaż okolic obecnego Opola. Inspirujący przykład na to, jak silne społeczeństwo zmienia krajobraz w wypowiedź polityczną.

/

Political landscape

One of my recent observations of the landscape in small villages in Opole region was how the environment is changing by introducing a visually powerful voice of society, manifested in the form of banners, posters and flags along the way. It completely changed the landscape into a political one.

The city government of Opole has decided to violently incorporate few small villages to the city, in the name of political and financial benefits and against the will of its inhabitants. Disappointed and powerless inhabitants united themselves in protest against the decisions of authorities. Posters, banners, billboards: all of them against the decision, showing their disagreement and spoke about the most important case for the locals: freedom and independence.

My work is an reference to the protest, it is a loose variation on the subject of changing image of the small villages near to Opole: a found banner stretched on canvas, raised to the rank of a work of art, rake supporting the banner (tool associated with peasant rebellion), a video-collage that consists of sequences of chaotic banners and slogans found in many locations. All this makes up the landscape of the present surroundings of Opole. An inspiring example of how a strong society changes the landscape into a political statement.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s