Ja i horyzont / 2017 / Horizon and I

Ja i horyzont

Odnosząc się do pracy „Ja i telefon” Pawła Kwieka z 1972 praca wideo komentuje trudności, jakie napotyka twórca w zderzeniu z instytucją. Pierwsza część filmu to odczytana z offu przez aktora Andrzeja Konopkę opinia komisji eksperckiej PISF dotycząca filmu „Różowy horyzont”, druga to zmontowana, sekwencja czarno-białych ujęć amerykańskiego krajobrazu kręconych analogowo kamerą Super 8mm. Materiałowi towarzyszy intrygująca muzyka, kontrapunktująca to co widzimy na ekranie. Materiał ten jest dokumentacją do wciąż niepowstałego filmu dokumentalnego „Różowy horyzont”.

Praca jest przewrotnym komentarzem rzeczywistości, w której żeby powstało dzieło autor najpierw musi przekonać do swoich koncepcji grono ekspertów, gdzie ocenie podlega nie gotowa praca a jej mgliste wyobrażenie. Nawiązując do tworzącego w ramach Warsztatu Formy Filmowej Pawła Kwieka praca „Ja i Horyzont” pokazuje także, że pomimo wielu wysiłków grupy i czasu, który upłynął od ich eksperymentów w latach 70tych, środowisko filmowe wciąż nie jest gotowe do zaakceptowania odmiennego, bardziej eksperymentalnego podejścia do realizacji filmu.

video, 2017

/

The Horizon and I

Dialoguing with Paweł Kwiek’s 1972 piece „Telephone and I” this video piece comments on the problems that artists come across while speaking with the agents of the institutions that fund art. The first part of the film is an opinion about a screenplay of the „Pink Horizon” film issued by the experts group operating by the Polish Film Institute, read by actor Andrzej Konopka. The second part is a sequence of black and white analogue shots of American landscape recorded with a Super 8mm film camera. The material is counterpointed by intriguing electronic music. The video material is a documentation made for the still to be made Laura Pawela’s documentary „Pink Horizon”.
The piece is a contrary comment on the reality in which in order for the film to be made the artist first needs to convince experts to her idea. Reality in which already an idea for a piece is being evaluated. „The Horizon and I” refers to Kwiek’s activity in Workshop of the Film Form Group and proves that even though the Groups activity in the 70ies is well known and acclaimed the film world still is not ready to accept a different, more experimental artistic approach.

video, 2017

 

 

ARTON REVIEW 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s