Faster / 2005

Faster / instalacja, obiekt, animacja, 2005

/

Faster / installation, object, animation, 2005

 

(tekst do wystawy, 2005)

To, co istotne w projekcie, to podwójna rzeczywistość “wizualnie” zaczerpnięta z tricków wykorzystywanych w filmach sensacyjnych. Oglądany na ekranach obraz monitorowanej galerii pokazuje zupełnie inną sytuację, niż ta, która faktycznie ma miejsce. Chwyt podłożenia video w miejsce realnego obrazu z monitorujących wystawę kamer, pozwala na manipulowanie rzeczywistością w sposób znany zaradnym złodziejom i spryciarzom. Tak naprawdę wystawę można zobaczyć tylko w postaci podłożonego video, bo galeria jest pusta. Drogocenna sztuka zniknęła, zastępuje ja tylko video z wystawy. A o tym, że była drogocenna świadczy fakt, że wyprodukował ją artysta siedzący przy maszynie, z której raz po raz spadają gotowe dzieła sztuki wydając miły dla ucha dźwięk brzęczących monet. Artysta wykonujący swoje dzieła szybciej i coraz szybciej ponaglany wciąż nowymi propozycjami, ofertami czy po prostu dzikimi zasadami rynkowymi.

“Faster ” to wystawa dwuczęściowa a nawet “dwuprojektowa”. Składa się bowiem z wystawy wirtualnej i prawdziwej. Podczas wernisażu oraz trwania wystawy pracę będzie można zobaczyć jedynie na ekranie w formie video z monitorujących kamer. Dopiero tuż przed zamknięciem, wystawa zostanie pokazana w tradycyjny sposób, wtedy to przewrotne video zostanie zastąpione obrazem rzeczywistym. Wtedy też ta, oglądana wcześniej jedynie na monitorze , wystawa, zaistnieje jako instalacja składająca się ze stosu obrazów „niezaładowanych” (niezaładowanych bo robionych w pośpiechu) z charakterystycznym znakiem nie ładującego się obrazu na stronie internetowej. Na ścianie galerii wyemitowana zostanie zaś animacja przedstawiająca siedzącego przed sporą maszyną artystę, który „produkuje” swoje dzieła, klikając przycisk „FASTER” zmusza się niejako artystę do szybszej pracy. Całość instalacji dopełnia makieta maszyny do produkcji obrazów, naprzeciwko której ustawiony został stos obrazów, tak, jakby obrazy spadły właśnie z taśmy produkcyjnej.

/

(tekst for the exhibition)

What is important in this project, is double reality taken “visually” from action movies’ tricks. The view of a monitored gallery that we watch shows very different situation from this which takes place in reality. The trick of showing video through camcorders instead of real exhibition lets to manipulate the reality by means which are known to clever stealers. The truth is that the exhibition can be seen only on the screen, because the gallery is empty. The precious art is forbidden and replaced by the video. The art was precious because it was made by an artist sitting in front of a machine who makes his art. The works come out from inside one by one and sound like precious, gold coins. The artist is told to make his art faster and by different proposals, offers and the art market.

“Faster” was a two part exhibition and what is more it was a kind of “a double project”, because it consisted of two – the virtual and the real exhibitions. During the opening and the exhibition itself the work was possible to see on the screen through the video. Possibility of seeing the real exhibition was only achievable shortly before the closing of the exhibition, when the perverse video was converted into the reality. Then, the watched only on screen exhibition will change into an instalation consisting of a pile of not loaded paintings (not loaded because made in a rush) with characteristic logo of not loaded picture in the Net. On the wall of the gallery it was able to see a animation which shows an artist in front of the huge machine who “produce” his works, by pushing the “FASTER” button we order him to work faster. The artist produce his work faster and faster, earn much money for it but paintings are almost empty.The whole instalation is supplemented by a prototype of the machine which makes paintings, and in front of which there is a pile of paintings which just have been done.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s